Our Activitiesအလုပ္အကုိင္သတင္း
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလိုသူ
မ်ားအတြက္ျပည္တြင္း/
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ...
ဆက္လက္ဖတ္႐ွဴရန္

အသက္ေမြး သင္တန္းမ်ား
ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္တစ္ပိုင္း
တစ္စျဖစ္ခဲ့သူမ်ား၊ ဘြဲ႕ရၿပီး
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေန
သူမ်ားအတြက္...
ဆက္လက္ဖတ္႐ွဴရန္


ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကား
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ CTH မွ
ခ်ီးျမွင့္သည့္ Diploma
in Hotel
Management ႏွင့္...
ဆက္လက္ဖတ္႐ွဴရန္

ကၽြႏု္ပ္၏ စာၾကည့္တုိက္
ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာခဲ့တဲ့
ေလ့လာေနဆဲ
ျပဳစုေနဆဲဘာသာရပ္မ်ား
ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား...
ဆက္လက္ဖတ္႐ွဴရန္    Phone No.
+95-9-73050603

 Advertisement